PUSAT ISLAM TUN ABANG SALAHUDDIN

VISI

Untuk menjadi sebuah Universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan uatama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian cemerlang dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan.

MISI

  • Membangun sebagai institusi yang mendasari keilmuan dengan berpaksikan ketakwaan melalui panduan Al-Quran dan As-Sunnah
  • Menawarkan perkhidmatan, dakwah, penyelidikan serta latihan dalam membangunkan sahsiah ilmu warga kampus dan masyarakat
  • Menjadikan kesyumulan islam sebagai wadah garapan dalam kehidupan